watch sexy videos at nza-vids!

Trang chủ waptinhyeu.net
Tiện ích online
Trang chu
Danchoiso1.wap.sh
Cach 2 :hướng dẫn những bạn
nào
chưa biết có thể
hack phone thành công.
Tác
dụng của hack:
đọc data trên máy, hay
thẻ nhớ mà không bị
hỏi nên hay kô nên
-chỉnh sửa texts, copy
files,ẩn folders,....,
thậm chí bạn còn có thể
diệt virut bằng tay trên
thẻ nhớ đấy .
-kết nối bluetooth or
internet trên phần
mềm OK mà ko bị hỏi gì
cả .
Trc tiên down mấy cái
này về cái nhá:
-Nokia Flashing Cable
Driver
- Nokia Connectivity
Cable Drive
Cài 2 cái này trc thì
cắm
máy qua cổng usb
mới nhận . Down típ
JAF setup
Crack_JAF_foruser.exe
ok men. Down hết về
cài lần lượt theo thứ tự
mình đã post, sau đó
cuối cùng chạy file(phải
cắm kết nối đt qua USB
nhá) Crack_JAF_
foruser.exe( nháy
đúp
chạy luôn nhá).Hiện ra
1 cái bảng :
B1:Đầu tiên bạn ấn
vào ZOPO
B2: Máy báo
lỗi ,bạn ấn
tiếp OK
B3:Hiện ra 1bảng ,bạn
ấn vào thẻ BB5.Chọn
đánh dấu ô NORMAL
MODE và READ PP. Sau
đó
tick vào SERVICE
B4: Nó bắt lưu tập tin.
Bạn chọn nơi lưu trữ
tập
tin *.pp
B5:Mở tập tin *.pp
bằng NotePad và chỉnh
sửa dòng 28 1 thành
28 2.Lưu đè lên tập tin
cũ bằng Ctrl+S
B6: Tick vào ô UPLOAD,
rồi chọn
SERVICE.Chọn
file vừa chỉnh sửa .
okkk
Xong
rồi đấy . Bây giờ
thì bạn hãy thư giãn
nghỉ ngơi và thưởng
thức thành quả
Tác dụng của Hack là
qua mặt hệ thống bảo
vệ Java của máy Nokia
mà không cần phải
singned ứng dụng , các
ứng dụng Java sẽ toàn
quyền truy cập máy
bạn mà không bao giờ
hỏi bạn đồng ý hay
không.
LƯU
Ý: B5 Trên đây là
mình thực hiện máy
3110c với dòng 28 các
máy khác thay các dòng
tưong ứng
cho từng
máy theo bảng dưới
2626 (27), 2630 (48),
2660 (48), 2760 (48),
3109c (28), 3110c
(28), 3120c (48),
3500c (28)5200 (28),
5300 (28), 5310 (48),
6021 (25), 6070 (25),
6080 (25), 6101 (25),
6103 (25), 6111 (68),
6126 (22), 6103 (22),
6230i (69), 6233 (67),
6270 (36),
6280 (67 ), 6300 (28 )
, 6300i (48 ), 6301
(48 ), 7500p (48 ),
8600luna (22 ). 6280
(67), 6300 (28), 6300i
(48), 6301 (48),
7500p (48), 8600luna
(22).
Chú ý: Sau khi thực hiện
thành công máy bạn sẽ
ở chế độ Test Mode
đừng lo, hãy tháo bin ra
và lắp lại rồi bật nút
nguồn.ok

Online trong đây
Tổng online